Organiziramo turistično promocijske prireditve za
posamezne kraje, predstavitve prostega časa,
gostinske ponudbe, kmečkih turizmov,
domače obrti, vinarstvo, sadjarstvo,
možnosti krajših ali daljših počitnic,
različne modne revije in tekmovanja,
foto in video delavnice,
organiziramo ozvočenja prireditev, snemanja,
fotografske storitve, TV reklame in internetne promocije,
opremljanje sejemskih prostorov ter vse grafične,
video in fotografske storitve ...
  
Snemamo turistične oddaje in video promocije:

FREETIME TV